BIOGRAFIE 

.

.

Anna Maciejewska-Dyba

artysta malarz, pochodzi z Zatora. Ukończyła LO im. St. Konarskiego w Oświęcimiu , po studiach pracowała blisko 20 lat w WOPR w Bielsku Białej Oddział Oświęcim. Od 14 roku życia mieszkała w Oświęcimiu przez co związana jest silnie jest zarówno z rodzinnym Zatorem jak i środowiskiem artystów oświęcimskich zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ . Obecnie mieszka w Nowym Jorku gdzie kontynuuje swoje pasje artystyczne. Tematyka obrazów to krajobrazy, zwierzęta, kwiaty, drzewa i czasami tematyka religijna. Maluje używając farb olejnych, pasteli, acrylu i akwareli. Jej twórczość wyraża ogromną miłość i tęsknotę za ludźmi, rodzinnymi stronami i rodzimą przyrodą. Artystka brałą udział w wielu wystawach ale te uważa za najważniejsze:
– w instytucie Józefa Piłsudzkiego w Nowym Jorku w 2002r.
– w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w 2004r.
– w Galerii Kuriera Plus w Nowym Jorku w 2005r.
– w rodzinnym Zatorze w 2014r.
– w Krakowie w Domu Polonii w 2014r.

folkartanna-anna-maciejewskadyba-.pixels.com
Dorobek artystyczny można oglądać na osobistej stronie internetowej – 
http://www.anna-maciejewska-dyba.com/

Jadwiga Badowska – Buczak

Doktor nauk humanistycznych Akademi Pedagogicznej w Krakowie , absolwenta bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego . Studium podyplomowe – muzealnictwo UJ . Zajmuje się rysunkiem , malarstwem olejnym i poezją . Tematem jej prac to głównie kwiaty i portrety . Długoletni pracownik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau . Wydała 2 tomiki poetyckie . Tworzy także małe formy ceramiczne .

Katarzyna Chwalisz

Po ukończeniu Technikum pracowała w Zakładach Chemicznych . Obecnie prowadzi własną firmę o szerokim profilu artystycznym . Maluje w różnych technikach , uprawia malarstwo witrażowe , haft , lalkarstwo , rzeźbę ceramiczną , komiks i karykaturę . Autorka ponad 50-ciu karykatur w ‘’Dworskiej Galerii Satyrycznej” w „Chemiku Oświęcimskim” . W malarstwie tworzy pejzaże , uwiecznia zabytki , tworzy portrety ludzi i zwierząt . Miejskie pejzaże zawsze zaludnia ciekawie pokazanymi przechodniami . Nowością w twórczości są elementy lakiernictwa artystycznego – aerograf i pinstriping.

Eeleonora Drzyżdżyk

Zawodowo związana z Zakładami Chemicznymi i Spółdzielnią Inwalidów „Simech”. Maluje farbami akrylowymi . Tematem prac są najczęściej pejzaże , zabytki i kwiaty.  Aktywnie uczestniczy w organizacji plenerów , a zwłaszcza plenerowych przysmaków 

Dorota Klimczak

Wykształcenie Średnie , studium florystyczne . Maluje olejami i pastelami portrety , pejzaże , sceny rodzajowe . Wykonuje wspaniałe kompozycje kwiatowe . Specjalizuje się w aranżacje wnętrz . W wolnych chwilach pisze wiersze , projektuje i wyrabia biżuterię . Zawodowo spełnia się w kwiaciarni na Starym Mieście w Oświęcimiu . Córka Ewelina od najmłodszych lat bierze udział w plenerach i i imprezach RSTK .

Marian Majkut

Absolwent Wydziału Górniczego AGH w Krakowie . Posiada uprawnienia pedagogiczne i instruktorskie w zakresie plastyki . Maluje akwarelą , farbami olejnymi , pastelami . Tworzy grafiki w technikach akwaforty,akwatiny , mezzotinty , suchorytu , sitodruku , linorytu i drzeworytu . Wykonał około 500 ekslibrysów i brał czynny udział w przeglądach ekslibrisu i małej grafiki w 23 krajach w tym w Meksyku , Argentynie i Chinach . Otrzymał 30 nagród i wyróżnień , w tym za grafikę nagrodę „Artura” przyznawaną przez Radę Krajową RSTK . Ma także w dorobku wiersze.

Anna Nosal – Tobiasz

Absolwentka Politechniki Krakowskiej . Długoletni pracownik biura projektów na stanowisku architekta . Maluje w różnych technikach obrazy o tematyce sakralnej , sceny rodzajowe , utrwala zabytki i krajobraz Ziemi Oświęcimskiej . Tworzy wspaniałe gobeliny i tkaniny artystyczne . Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych . Pisze wiersze i zdobywa wiele nagród na konkursach i przeglądach poetyckich .

Tadeusz Noworyta

Nauczyciel zawodu w Szkole Górniczej w Brzeszczach . Absolwent Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu w klasie skrzypiec i altówki . Malarstwem sztalugowym zajmuje się od 7 lat . Preferuje tematykę krajobrazu polskiego , martwą naturę i marynistykę . Namalował ponad 200 prac , które były z powodzeniem wystawiane w kraju . Bierze udział w zespołach śpiewaczych i kapelach ludowych .

Józef Pawlik

Długoletni pracownik Zakładów Urządzeń Technicznych „Technoskór” w Chełmku , malarz i fotografik . Współtwórca amatorskiego ruchu artystycznegi w Chełmku i Oświęcimiu . Twórca urokliwych pejzaży olejnych i akrylowych . Na fotograficznych kliszach uwiecznił pół wieku historii Chełmka .

Krystyna Sobocińska

Absolwentka AGH w Krakowie . Pracowała w charakterze mierniczego górniczego w Trzebini i Brzeszczach . Maluje olejno i pastelami pejzaże , zabytki i kwiaty . Jej prace poetyckie i prozatorskie były nagradzane w różnych konkursach i drukowane w prasie lokalnej , związkowej i RSTK-owskiej . Poezje jej można znaleźć w almanachach , w antologii literackiej , w pokonkursowych wydawnictwach Stowarzyszenia Kultury „Podbeskidzie” oraz zbiorach wierszy wybranych poezji religijnej w Ludźmierzu . Wydała kilka tomików poezji .

Wanda Sucherek

Wykształcenie Średnie . Długoletni pracownik ekonomiczny w kopalni „Janina” w Libiążu . Maluje olejem , pastelami i akwarelami obrazy o tematyce lokalnej , pejzaże , zabytki , chętnie utrwala też kwiaty . Wykonuje obrazy na jedwabiu . Oytrzymała liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach w kraju . Syn Rafał zawsze bierze czynny udział w plenerach i warsztatach grupy .

Weronika Włodarczyk

Absolwentka Studium Kulturalno – Wychowawczego w Warszawie . Twórczyni i wieloletnia prowadząca kabaretowy zespół ,,Retro” . Wieloletni prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej . Przez dwie kadencje przewodnicząca sekcji literackiej . Pisze poezje , utwory prozatorskie oraz ,,Dzienniki”. Maluje pejzaże , martwe natury , kwiaty , obiekty sakralne w technice malarstwa olejnego . Zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach ,,Czas wolny – czasem twórczym” w Bielsku , Krakowie , Kętach i Brzeszczach . Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci w świetlicy na Zasolu . Wydała 9 tomików poetyckich . W antologiach ogólnopolskich ujęta 20 razy .

Magdalena Wojtas

Licencjat w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu . Maluje akrylami i pastelami , pejzaż i zabytki architektury . Bierze udział w plenerach malarskich i wystawach poplenerowych .

Stanisław Wojtas

 Jest emerytownym górnikiem , mieszkańcem Trzebini . Uprawia malarstwo olejne , akrylowe , pastel i rysunek . Maluje pejzaże oraz własne , orginalne kompozycje , często metaforyczne . Uczestniczył w wielu plenerach i wystawach , uzyskując nagrody i wyróżnienia . Założyciel Grupy Twórców NIeprofesionalnych ,,Pegaz” .

Piotr Matlak

urodzony w Oświęcimiu, wykształcenie średnie techniczne. Malarz samouk – pobierane prywatne lekcje malarstwa u uznanego artysty plastyka w Grojcu. Pasjonuje się pięknem światła i koloru podpartym fantazją, i wyobraźnią przelanym za pomocą pędzla, i szpachli na płótno.

Watychowicz Józef

urodził się 13 Lutego, 1952 w malej góralskiej wiosce Dział, w gminie Czarny Dunajec. Wyjechał z rodzicami do USA w ’65 roku. Obecnie po kilkudziesięcioletniej emigracji mieszka w Oświęcimiu gdzie kontynuuje swoje pasje artystyczne. Maluje używając farb olejnych. Poza malarstwem zajmuje się rzeźbiarstwem .

Józefa Momot

Ukończyła policealne studium bibliotekarskie , pedagogikę pracy kulturalno – oświatowej na Uniwersytecie Śląskim . Studia wyższe uzupełniła studiami podyplomowymi na kierunku edukacja artystyczna w Wyższej Szkole „IGNATIANUM” w Krakowie . Pracowała w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Zatorze . Molowała akwarelą , farbą olejną , pastelami , akrylami , rysowała piórkiem i tworzyła kolaże . Wykonywała mozaiki z kamyków , malowała witraż , zdobiła szkło i ceramikę . Tematyką jej prac były portrety , akty , pejzaże , martwe natury , kwiaty i zwierzęta , zwłaszcza konie . Dużą część jej dorobku artystycznego stanowią ikony i obrazy sakralne . Pisała fraszki i limeryki .Pisała artykuły do lokalnej prasy . Zmarła 28 sierpnia 2014 roku .

Drag & Drop Website Builder