CELE I OSIĄGNIĘCIA

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚĆI STATUTOWEJ RSTK JEST:

- wspieranie, organizowanie oraz upowszechnianie działań służących rozwojowi twórczości -pomoc w prezentacji ambitnych dokonań twórczych członków Stowarzyszenia oraz ludzi młodych - działanie, mające na celu promocję Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej W latach 1990-2002 na zebraniach dodatkowo wprowadzono działania, służące rozwojowi twórczości. Odbywały się więc szkolenia poświęcone wybranym technikom plastycznym i grafice, wybranym tematom obrazów (np. portret) oraz poszczególnym okresom dziejów sztuki. Szkolenia prowadzili członkowie RSTK posiadający odpowiednią wiedzę, popartą posiadanymi uprawnieniami wydanymi przez Uczelnie lub Ministerstwo Kultury i Sztuki (Anna Nosal-Tobiasz, Marian Majkut, Józefa Momot, Irena Zolich, Jadwiga Badowska). W każdym roku działalności RSTK znajdują się organizowane specjalne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.
W latach 1998-2004 warsztaty połączone były ze spotkaniem w galerii edukacyjnej – obrazującej poszczególne, najważniejsze techniki malarskie, grafikę, rzeźbę i tkactwo artystyczne. Brały w nich udział dzieci z terenu Miasta Oświęcim oraz dzieci niepełnosprawne z opiekunami. Warsztaty plastyczne dla dzieci są zwykle połączone ze specjalnie przygotowanymi grami edukacyjnymi i konkursami, mającymi na celu przybliżenie wiadomości o zabytkach i dziejach Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej. Warsztaty takie odbywały się w Grojcu, Rajsku, Osieku, Alwerni, Wadowicach i Oświęcimiu. Organizowane plenery mają zwykle charakter ogólnopolski gdyż biorą w nich udział zapraszani, zaprzyjaźnieni z naszym Stowarzyszeniem, uznani twórcy z całego kraju. Na plenerach takich reprezentowany był: Szczecin, Poznań, Katowice, Borne-Sulinowo, Wodzisław Śląski, Bielsko-Biała, Wadowice, Rybnik, Zebrzydowice, Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Brzeszcze. Kilka z plenerów odbyło się na terenie samego Oświęcimia a zakwaterowanie znajdowało się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu lub Internacie Technikum Chemicznego. Plener bardzo często jest poświęcony wybranemu, wiodącemu tematowi. Były więc plenery urządzane w Wadowicach, Zatorze, Alwerni, Międzybrodziu Żywieckim, Graboszycach, Witanowicach, Radoczy, Rycerce, Nowym Wiśliczu, Orawce, Zawoi, Brzeszczach, Glince, Skidziniu i Grodzisku koło Zatora. Poświęcone one były: stronom rodzinnym Jana Pawła II, Janowi Pawłowi II, znanym oświęcimianom Tadeuszowi Makowskiemu, Łukaszowi Górnickiemu, Aleksandrowi Orłowskiemu, Bohaterom Bitwy pod Rajskiem, zabytkom Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej, urokom rzeki Soły. Kilkudniowe plenery pozwalają kierownictwu i uczestnikom na organizowanie i urządzanie wieczorów poetyckich, zabaw przy ognisku, a nawet inscenizacji teatralnych, poświęconych wybranym historycznym postaciom. Należy dodać, że to wspaniale poetycko opracowane i pokazane w specjalnych ciekawych przebraniach spektakle są dziełem pełnych pomysłu i oddania: Józefy Momot, Katarzyny Chwalisz, Anny Nosal-Tobiasz, Wandy Sucherek, Weroniki Włodarczyk, Jadwigi Badowskiej i Tadeusza Noworyty. Każdy z plenerów zakończony jest wydaniem folderu lub gazetki poplenerowej, wzbogaconej rysunkami, wierszami, a także portretami i karykaturami uczestników. Bardzo często są 2 zapraszane na plenery zespoły muzyczne, które uświetniają zakończenie lub otwarcie pleneru. Każdy plener ma swoje wystawy, organizowane w miejscowości plenerowej w Oświęcimiu, a także w galerii MOK - Brzeszcze.
Niejednokrotnie wystawy są podporządkowane wybranemu tematowi wiodącemu. Przypomnijmy te wybrane tematy: „Chrońmy Piękno Dzikiej Soły”, „Anioły nad Nami - Anioły z Nami”, „Kobiety i kwiaty”, „Kapliczki i Kościoły”, Muzyczne inspiracje”, „Pejzaże z Oświęcimia”, „ Z Makowskim w tle”, „Jesień w Dolinie Karpia”, „Obiekty sakralne ziemi nad Sakwą”, „Pamięci Oświęcimia”, „Dotknięcie Sacrum”, „Wspomnienie Żydów - Dawny Oświęcim”, Znani Ziemi Oświęcimskiej , Piękno Przyrody Ziemi Oświęcimskiej Zatrzymane w Kadrze Pędzlem i Światłem. Obok wymienionych nasze wystawy gościły także w Wadowicach, Bielsku, Trzebini, Libiążu, Osieku, Brzeszczach ,Alwerni, Chrzanowie i Kętach. RSTK „Grupa na Zamku” działa aktywnie na rzecz promocji Oświęcimia - Miasta Pokoju oraz Ziemi Oświęcimskiej. RSTK GRUPA NA ZAMKU - organizuje plenery, przeglądy i wystawy - wydaje tomiki poetyckie i foldery promocyjne - urządza spotkania klubowe - organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży - wspiera akcje charytatywne przez przekazywanie prac na aukcje - organizuje konkursy literackie i plastyczne.
Copyright Nazwa.pl