Zapraszamy na Finisaż wystawy malarstwo Anny Boryckiej. Finisaż odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:30 w Bibliotece w Płazie.

Wystawa malarska ,,Stopień do marzeń" Józef Watychowicz
Józef Watychowicz urodził się 13 lutego 1952 w małej góralskiej wiosce Dział, w gminie Czarny Dunajec. Wyjechał z rodzicami do USA w 1965 roku. Obecnie po kilkudziesięcioletniej emigracji mieszka w Oświęcimiu gdzie kontynuuje swoje pasje artystyczne. Maluje używając farb olejnych, pasjonuje się pięknem światła i koloru podpartym fantazją oraz wyobraźnią przelaną za pomocą pędzla na płótno. Tematyka jego prac jest niezmiernie różnorodna : pejzaże , martwe natury , kwiaty , marynistyka , zwierzęta .
Dużą część jego dorobku artystycznego stanowią portrety bliskiej mu osoby.
Poza malarstwem zajmuje się rzeźbiarstwem : jego prace można podziwiać między innymi w kościółku w rodzinnej wiosce. Nie ukrywa że to dar wdzięczności dla rodziców za serce i miłość jakim go obdarzyli.
,,STOPIEŃ DO MARZEŃ‘’
To debiutancka wystawa która jest spełnieniem skrywanej pasji,
pierwszym krokiem do dzielenia się swoim talentem z szerszą rzeszą odbiorców.
Jego twórczość to odbicie twardego trudnego życia, dowód że pokonywanie stopni do marzeń oraz spełnienie życiowych pasji zależą od nas samych bez względu w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy.
Watychowicz Józef jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku ‘’ Oświęcim


Wystawa prezentowana będzie od 7 marca do 3 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wernisaż wystawy odbędzie się 23 marca o godzinie 17
.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ Zaprasza na Finisaż Wystawy poplenerowej
Impresje malarskie ,, Grupy na Zamku’’ - Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę

Plener został zorganizowany przy udziale i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim

Powstało 49 różnorodnych prace malowanych różnymi technikami malarskimi .

Finisaż wystawy odbędzie się  w Gminnym Ośrodku  Kultury w Osieku w dniu 24 stycznia 2018r. o godzinie 1730

Serdecznie Zapraszamy

 

Zarząd  Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury,, Grupa na Zamku’’  Oświęcim dziękuję wszystkim członkom z wkład pracy i twórcze zaangażowanie 2017r.

Mijający 2017 rok to dobry czas w historii Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’. Członkowie RSTK jako grupa  uczestniczyli w trzech plenerach malarskich w ramach których powstało ponad 140 prac malarskich wykonanych różnorodnymi technikami.

Regionalne Stowarzyszenia Twórców Kultury  ,, Grupa na Zamku’’  Oświęcim  zaprezentowała swoją twórczość na  15 wystawach zbiorowych i trzech indywidualnych.

Aktywizując dzieci Oświęcimskich szkół ogłoszono konkurs plastyczny ,, Namaluje moje miasto i okolice – To dla mnie ważne ‘’ w ramach którego powstało 50 prac . Podsumowanie i rozdanie nagród odbyło się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

Motto i temat przewodni pleneru ,, Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę ‘’ to główne przeslanie naszej działalności w 2017 r. Wydarzenia te zostały uwiecznione w wydanym Poplenerowym katalogu, który został zaprojektowany i wykonany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Oświęcim. Tradycyjnie został zaprojektowany oraz odlany w wersji limitowanej okolicznościowy medal.

Wspaniałe chwile jakie przeżyliśmy wspólnie , napawają optymizmem i pozwalają na śmiałe wkroczenie w nadchodzący Nowy 2018 Rok .

Katalog poplenerowy  podsumowujący  zorganizowany IV ogólnopolski plener malarski 
 pt.  Impresje malarskie ,, Grupy na Zamku’’ –
Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę.

Plener malarski oraz katalog poplenerowy jako spójne przedsięwzięcie zostało zorganizowane i sfinansowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Oświęcim .

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ Zaprasza Na Wystawę poplenerową

Impresje malarskie ,, Grupy na Zamku’’ - Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę

Plener został zorganizowany przy udziale i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim

Powstało 49 różnorodnych prace malowanych różnymi technikami malarskimi .

Wystawa dostępna będzie w Gminnym Ośrodku  Kultury w Osieku od 12 grudnia 2017r.   Finisaż wystawy odbędzie się w styczniu 2018r.

 W dniach 30.12.-11.12.2017r. Odbyła się wystawa prac pracowników i emerytów KWK Piast w tym członków RSTK ,,Grupa na Zamku" Oświęcim . Prace malarskie powstały podczas górniczego  pleneru malarskiego w Wiśle w październiku 2017r. Wystawy nieprzerwalnie od 30-stu lat odbywają się na cechowni KWK Piast .

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ Zaprasza Na Wystawę poplenerową
Impresje malarskie ,, Grupy na Zamku’’ - Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę

Wystawa dostępna będzie w Oświęcimski Centrum Kultury od 14 listopada do 4 grudnia 2017r. . Finisaż wystawy przewidziano na 30 listopada 2017r. o godzinie 1830 w OCK Oświęcim

Plener malarski - Impresje malarskie ,, Grupy na Zamku’’ - Razem Spontanicznie
Tworzymy Kulturę odbył się od 16.06 do 20.06. 2017r.
Plener został zorganizowany przy udziale i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim

Powstało 49 różnorodnych prace malowanych różnymi technikami malarskimi .

Twórcami prac byli artyści nieprofesjonalni zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku ‘’ Oświęcim :

Zbigniew Gierlicki (Komisarz Pleneru) - Bieruń, Ewa Gierlicka – Bieruń , Halina Syś – Oświęcim , Antoni Korycik – Chełmek , Jan Mucha – Chrzanów , Skupniewicz Barbara – Jarosław , Stanisław Wojtas – Trzebinia , Magdalena Wojtas – Trzebinia , Zbigniew Ziob – Chełm Śląski , Jolanta Kućka – Noworyta – Oświęcim , Marek Zaremba – Oświęcim , Katarzyna Chwalisz– Osiek , Cecylia Szadkowska – Oświęcim , Maria Piech – Zebrzydowice , Anna Nosal – Tobiasz – Oświęcim , Urszula Drzyżdżyk – Dziudziel – Oświęcim , Piotr Matlak – Osiek , Teresa Urbańczyk- Kęty , Cecylia Szadkowska - Oświęcim , Weronika Włodarczyk – Brzeszcze , Jerzy Demski – Bieruń , Maria Maślankowska – Kraków , Bronisława Szczypka – Chybie, Dorota Klimczak – Palczowice , Kamila Świtalska – Płock, Wanda Sucherek – Libiąż

W dniu 10.11.2017r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbył się 
wernisaż wystawy malarskiej Zbyszka Zioba.
Artysta zaprezentował przekrój swojej twórczości w tym wiele prac premierowych.

W dniu 10 października 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się finisaż wystawy  ,, SACRALNE MISTERIUM ‘’


Kultura chrześcijańska, zrodzona z inspiracji wiary w pracach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ to kolejna wystawa Stowarzyszenia prezentowana w Oświęcimskim Centrum Kultury
Uwiecznione różnorodnymi technikami malarskimi:
architektura Polskich Kościołów, Ikony, sylwetki Apostołów i Świętych, ekspresyjne Anioły to wyraz głębokiego szacunku do Chrześcijaństwa jako religii dominującej na kontynencie Europejskim.
Malarstwo i jego różnorodność są wytworem człowieka, który w swej dynamicznej naturze dążył do ciągłego doskonalenia siebie oraz swego otoczenia a tzw. sztuka sakralna jest jego nie rozłączną wielowiekowa całością.

W dniach od 25 września do 15 października 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa prac Teresy Urbańczyk pt. "Po tamtej stronie drzwi".

Teresa Urbańczyk - z zawodu informatyk, z zamiłowania artysta. Od dzieciństwa jest związana z Oświęcimiem. Od 2010 roku należy do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury "Grupa na Zamku" w Oświęcimiu. W swoich pracach stosuje różne techniki - głównie akwarelę, rysunek tuszem, jak również olej i akryl. Tworzy również witraże według własnych projektów, wykonane techniką Tiffany. Zajmuje się również się fotografią, szczególnie przyrodniczą. Tematyka prac, to głównie próby zatrzymania czasu i tego, co wokół znika. Z zafascynowania architekturą drewnianą powstał cykl rysunków cerkwi i kościołów. Są również i fascynacje światłem, przyrodą, etnografią, kulturą różnych narodów i tym, co jest blisko, wokół.

Dniu 23 września 2017 odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych . W związku z ekstremalną pogodą Piknik nie odbył się tradycyjnie na Oświęcimskim Rynku  lecz został przeniesiony do Oświęcimskiego Centrum Kultury .

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku ‘’  zaprezentowała część obrazów powstałych w 2017 roku w ramach pleneru malarskiego pt  Inspiracje malarskie ,, Grupy na Zamku’’- Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę . Całość wystawy zostanie zaprezentowana w OCK Oświęcim od 9  do 31 listopada 2017r.

Prezentacja działalności RSTK ,, Grupa na Zamku’’ spotkała się z dużym zainteresowaniem  uczestników Pikniku  oraz mieszkańców Oświęcimia i okolic . Gośćmi naszego stoiska  były władze Miasta Oświęcim  Pan Prezydent Janusz Chwierut   ,  Burmistrz miasta partnerskiego Breisach am Rhein Pan Oliver Rein  , Starosta Pan Zbigniew Starzec , Wicestarosta Pan Jarosław Jurzak

Wernisaż i poplenerowa wystawa malarstwa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,,Grupa na Zamku"
W dniach 16.06.-22.06.2017r. w Spytkowicach Lipowej 8 trwał
IV Ogólnopolski Plener Malarski pt. IMPRESJE MALARSKI ,,GRUPY NA ZAMKU" RAZEM SPONTANICZNIE TWORZYMY KULTURE zorganizowany przez RSTK Oświęcim.19.06.2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbyło się podsumowanie konkursu ,,Namaluję Moje Miasto i Okolice To Dla Mnie Ważne'' zorganizowanego przez RSTK Oświęcim,,Grupa na Zamku"
 W tym roku Osiek obchodzi 700-lecie istnienia wsi. Pierwszym znanym dokumentem potwierdzającym istnienie wsi jest akt Władysława I, księcia oświęcimskiego z 3 marca 1317 roku.

W ramach obchodów przygotowano szereg projektów i atrakcji .

Jednym z nich był

 PLENER MALARSKI  ,,  MALOWNICZY  OSIEK ’’ Z ORGANIZOWANY PRZEZ Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

 w dniach 22.05 do 27.05.2017 

Powstały 43 różnorodne prace malowane różnymi technikami malarskimi .

Twórcami większości  prac byli artyści nieprofesjonalni   zrzeszeni   w Regionalnym  Stowarzyszeniu Twórców Kultury   ,, Grupa na Zamku ‘’  Oświęcim  :

Zbigniew Gierlicki (Komisarz Pleneru) -  Bieruń, Ewa Gierlicka – Bieruń , Wiktor Skóra –Wrocław  , Antoni Korycik – Chełmek , Jan Mucha – Chrzanów  , Skupniewicz Barbara – Jarosław , Maria Tomczyk – Jarosław , Stanisław Wojtas – Trzebinia  , Magdalena Wojtas – Trzebinia , Zbigniew Ziob – Chełm Śląski ,   Jolanta Kućka – Noworyta – Oświęcim , Marek Zaremba – Oświęcim , Katarzyna Chwalisz– Osiek  , Cecylia Szadkowska – Oświęcim , Maria Piech – Zebrzydowice , Anna Nosal – Tobiasz – Oświęcim  , Piotr Matlak – Osiek , Teresa  Urbańczyk- Kęty , Cecylia Szadkowska - Oświęcim ,  Weronika Włodarczyk – Brzeszcze , Jerzy Demski – Bieruń , Bronisława Szczypka – Chybie , Mariusz Roczyna – Brzeszcze
WERONIKA WŁODARCZYK - dnia 10 maja br. w kawiarni ,,Bazyl'' w Bielsku-Białej, prezentowała swoje książki, a szczególnie ostatni tomik poezji

,,ULOTNY DOTYK POEZJI''.

 To zasłużona brzeszczańska poetka, pisarka i  malarka. Wydała już osiem tomików poetyckich i dzienniki. Jest laureatką wielu nagród literackich o randze ogólnopolskiej i regionalnej. Zaistniała w 50 wydawnictwach regionalnych i ogólnopolskich, otrzymała prestiżowe odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużonego dla Kultury Polskiej oraz Oskarda przyznawanego przez Burmistrza Brzeszcz. Przez 20 lat pełniła funkcję radnej miasta. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej od 30 lat, Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała, grupy literackiej „Pióromani” przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach  Grupy  na Zamku w Oświęcimiu, oraz Bractwa Literackiego Białego Pasterza w Krakowie.

Cały lokal zapełnił się znakomitymi gośćmi. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele SAP/ Oddział Warszawa, z Biura Poselskiego z Brzeszcz, przedstawiciele Ośrodka Kultury z Brzeszcz i Oświęcimia.  Słowa uznania i pozdrowienia, w postaci listu gratulacyjnego, przysłała Premier Rządu RP pani Beata Szydło, z którą autorka w przeszłości współpracowała w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Była okazja, aby w 30 rocznicę twórczości w SPK Podbeskidzie w Bielsku-Białej, wręczyć poetce kolejne dyplomy i podziękowania za  twórczość literacką i malarską, z którą z radością dzieli się z mieszkańcami miasta i powiatu na licznych spotkaniach i wieczorkach poetyckich. Pojawili się także członkowie  grupy literackiej „Pióromani” z Brzeszcz, Grupy na Zamku z Oświęcimia, z SAP/ Oddział Bielsko-Biała i Stowarzyszenia Twórców Kultury „Podbeskidzie”. Liczne ciepłe słowa za  piękną, chwytającą za serce, poezję wyrażali przyjaciele, poeci, znawcy kultury. Mgr Rafał Grzegorczyk w posłowiu wydanego tomiku „Ulotny dotyk poezji” m.in. tak określa poezję autorki: „Twórczość Weroniki Włodarczyk to zdecydowanie poezja etyczna, która podobnie jak w przypadku Czesława Miłosza jest nastawiona na budowanie więzi ze światem i drugim człowiekiem. Autorka pisze: „jednak jesteśmy podobni / z bijącym sercem miłości, złości, strachu / nadzieja na lepsze jutro”.  Jej mądra, wartościowa poezja zawiera klucz do ziemskiego raju, […] Widzi świat  „ oczyma duszy” […]. Mierzy się z przemijaniem, bólem, niemocą i konsekwentnie, po apostolsku niemal ...

 VIII Jarmark Kasztelański - Rynek w Oświęcimiu

Zapraszamy na finisaż wystawy malarstwa
,,Cztery oblicza malarstwa"
który odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 18
w Oświęcimskim Centrum Kultury

W DNIU 4 KWIETNIA 2017 ROKU W KLUBIE
,, CENTRUM’’ W OSIEKU OBYŁ SIĘ WERNISAŻ KATARZYNY CHWALISZ pt. ,, IKONY"

TA NIE ZWYKŁA WYSTAWA TO EFEKT PRACY TWÓRCZEJ BIEŻĄCEGO ROKU . KATARZYNA CHWALISZ JEST MIESZKANKĄ OSIEKA

W DNIU 21 KWIETNIA 2017 ROKU W GALERII ,, EPICENTRUM ‘’ W MOKSIR CHEŁMEK, ODBYŁ SIĘ
XVIII WIOSENNY PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ.
W śród wielu artystów nie profesjonalnych zaprezentowali się również członkowie
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku ‘’ Oświęcim
JERZY DEMSKI , ZBIGNIEW GIERLICKI ,
EWA GIERLICKA , WANDA SUCHEREK ,
ANTONI KORYCIK , ZBIGNIEW KRAWIEC ,
JOLANTA KUĆKA – NOWORYTA , ZBIGNIEW ZIOB , ANNA NOSAL- TOBIASZ , HALINA SŁYŚ ,
URSZULA DRZYŻDŻYK - DZIUDZIEL
Regionalne  Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę 
pt . ,, Cztery Oblicza Malarstwa’’

To wystawa czterech artystów jakże odmiennych z zarazem bliskim sobie. To wielokrotnie nagradzani przez instytucje państwowe i samorządowe za wkład w kulturę na szczeblu samorządowy i krajowym artyści amatorzy.

Posiadają bardzo bogaty dorobek artystyczny. Każdy z nich namalował wielką ilość budzących zachwyt obrazów, które prezentowane były w rozlicznych miejscach naszego kraju.

W dniach 3.04.2017 do 3.05.2017  w Oświęcimskim Centrum Kultury po raz pierwszy razem w czwórkę zaprezentują się z swoją różnorodną stylistyką prac malarskich.

                                                                                           Serdecznie Zapraszamy

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ 
Zaprasza na finisaż wystawy malarskiej pod tytułem

 ,, Barwy Oświęcimskie pędzlem malowane’’.

Wszystkie obrazy wystawione są premierowymi , powstałymi w 2016 roku w ramach pleneru malarskiego który odbył się w czerwcu 2016r jak i indywidualnych dokonań twórców .

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’  działa już od  32 lat na terenie Miasta Oświęcim .

 Skupia obecnie artystów z całej polski . Oprócz malarstwa aktywnie działa w obrębie poezji , prozy , witrażu jak i szeroko pojętej grafiki

W dniach 01.12.-07.12.2016r. Odbyła się wystawa prac pracowników i emerytów KWK Piast w tym członków RSTK ,,Grupa na Zamku" Oświęcim . Wystawy nieprzerwalnie od 30-stu lat odbywają się na cechowni KWK Piast .

W dniach 13.12.-28.12.2016r. Odbyła się wystawa prac Poplenerowych. Plener został zorganizowany w Ustroniu z okazji 35 rocznicy Strajku w KWK ,, Piast’’. 
Strajk w KWK ,, Piast’’  trwał od 14 grudnia do 28 grudnia  i był najdłuższą forma oporu w Polsce przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

W dniu 24 września 2016 r. (sobota) w godz. 12:00-18:00 na oświęcimskim rynku odbyła się Jedenasta edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych . Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ przedstawiło obrazy poplenerowe które powstały w ramach Pleneru malarskiego pt. ,, Barwy Oświęcimskie Pędzlem Malowane’’ będącego częścią promocji Miasta Oświęcim.

W dniach od 10 września do 4 października 2016 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa malarstwa Zbigniewa Zioba pt."Malarstwo".

Zbigniew Ziob urodził się w 1947 roku w Katowicach, tam też ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał kilka wystaw indywidualnych w Katowicach. Malował dla przyjaciół i znajomych, kilka jego prac trafiło do Niemiec i Holandii. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Chełmu Śląskiego, gdzie odnalazł piękno przyrody i pokochał malarstwo pejzażowe i rzeźbę. Jest członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku, Regionalnego  Stowarzyszenia Twórców Kultury ,,Grupa na Zamku’’ Oświęcim  oraz STK "In Gremio" w Chrzanowie. Artysta bierze udział w plenerach, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego malarstwo jest bardzo różnorodne. Maluje pejzaże, kwiaty, odrealnione postaci, abstrakcje. Jest również kopistą obrazów mistrzów flamandzkich - szczególnie upodobał sobie Rembrandta.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’ 
Zaprasza na wystawę malarska pod tytułem ,, Barwy Oświęcimskie pędzlem malowane ‘’.

Wszystkie obrazy wystawiane są premierowymi ,powstałymi w 2016 roku w ramach pleneru malarskiego który odbył się w czerwcu bieżącego roku jak i indywidualnych dokonań twórców .

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury ,, Grupa na Zamku’’  działa już od  31 lat na terenie Miasta Oświęcim .

 Skupia obecnie artystów z całej polski . Oprócz malarstwa aktywnie działa w obrębie poezji , prozy , witrażu jak i szeroko pojętej grafiki

W dniach od 05.07. do 25.07.2016r. w Oświęcimskim Centrum Kultury  prezentowana będzie wystawa prac malarskich Pana Korycik Antoni zatytułowana  ,,Pikselami Malowane’’

Finisaż odbędzie się 25 lipca Oświęcimskim Centrum Kultury   o godzinie  18 00

 

Malarz, rzeźbiarz o znaczącym dorobku artystycznym. Czołowy animator i współzałożyciel Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Inicjator i komisarz ogólnopolskich plenerów rzeźbiarskich, których plonem jest unikalna i oryginalna plenerowa galeria rzeźby w Chełmku. Ogromna twórcza i społecznikowska pasja i wieloletnia praca została doceniona przez Radę Krajową RSTK w Warszawie. W listopadzie 2005 roku Antoni Korycik został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Mieszka i tworzy w Chełmku

 

Pan Antoni Korycik reprezentuje Robotnicze  Stowarzyszenie Twórców Kultury  w Chełmku oraz Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury  ,,Grupa na Zamku’’ Oświęcim.

W dniu 16.06.2016. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbył się finisaż  prac malarskich Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury  ,,Grupa na Zamku’’. Zaprezentowano prace powstałe w roku jubileuszowym 30 – lecia powstania RSTK ,,Grupa na Zamku’’. 

W Galerii  EPICENTRUM w siedzibie MOKSiR w Chełmku  przy  Placu Kilińskiego 3 w dniu 8 kwietnia 2016r. zainaugurowano w XVII Wiosenny Przegląd Sztuki  Nieprofesjonalnej.

Prace zaprezentowało 51 twórców w tym 21 artystów z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury ,, Grupa na Zamku’’ Oświęcim :

 Gierlicki Zbigniew , Gierlicka Ewa , Skóra Wiktor, Celer Bogumiła , Stanisława Wojtyna, Wojtas Stanisław , Wojtas Magdalena , Korycik Antoni , Ziob Zbigniew, Piech Maria , Wanda Sucherek , Szadkowska Cecylia , Demski Jerzy , Urszula Drzyżdżyk- Dziudziel, Klimczak Dorota , Krawiec Zbigniew, Kućka – Noworyta Jolanta, Nosal – Tobiasz Anna, Pawlik Józef, Słyś Halina, Momot Józefa+

Wystawa prac malarskich Józefy Momot pt. „Portrety Bohaterów Żołnierzy Wyklętych”
W dniach od 1 marca do 31 marca 2016 roku w prezentowana będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki Oświęcim wystawa prac malarskich Józefy Momot pt. „Portrety Bohaterów Żołnierzy Wyklętych”
- zorganizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”. Finisaż wystawy odbędzie się 1 marca 2016 roku o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki Oświęcim Wyklęci to Ci, którzy nie uznali końca II wojny światowej i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu - obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko naprzeciw potężnym siłom nowego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandzie. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie, ani nawet ocalić swojego wizerunku. Zaciążyło na nich na długie lata odium bandytów. Wystawione zostanie 40 prac malarskich, między innymi wizerunki : Anatol Radziwonik „Olech”, ppłk Stanisław Kasznica „Wąsacz”, mjr Jan Tabortowski „Bruzda”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, kpt. Antoni Żubryd „Zuch”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Lupaszka”, rtm. Witold Pilecki, kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar”, mjr Józef Kuraś „Ogień”, kpt. Jan Dubaniowski „Salwa”, ppłk Maria Świtalski „Sulima”, Władysław Borowiec „Żbik”, , Bolesław Budelewski „Pług”, por. Tadeusz Pelak „Junak”, Józef Łukasiewicz „Walek”, Zygfryd Kuliński „Albin”, por. Edmund Bukowski, mjr Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, Stanisław Abramowski „Bury”, Zygmunt Olechnowicz „Zygma”, por. Stefan Bembiński „Harnaś”, kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, por. Stanisław August Grabda „Wir”, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, , kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”, kpt. Henryk Flame „Bartek”, mjr Marian Bernaciak „Orlik”, ppłk Andrzej Rzewuski „Przemysław”, mjr Stanisław Sędziak „Warta”, sierż. Józef Franczak „Lalek”, Józefa Momot ukończyła Policealne Studium Bibliotekarskie - pedagogikę pracy kulturalno–oświatowej na Uniwersytecie Śląskim. Studia wyższe uzupełniła studiami podyplomowymi na kierunku edukacja artystyczna w Wyższej Szkole „Ignatianum” w Krakowie. Pracowała w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Zatorze. Malowała akwarelą, farbą olejną, pastelami, akrylami, rysowała piórkiem i tworzyła kolaże. Wykonywała mozaiki z kamyków, tworzyła witraże, zdobiła szkło i ceramikę. Tematyką jej prac były głównie portrety, akty, pejzaże, martwe natury, kwiaty i zwierzęta - zwłaszcza konie. Dużą część jej dorobku artystycznego stanowią również ikony i obrazy sakralne. Pisała fraszki i limeryki. Pisała artykuły do lokalnej prasy. Była członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury "Grupa na Zamku". Zmarła 28 sierpnia 2014 roku.


Wystawa
,,W SIEDMIU ODSŁONACH"
prac malarskich
JERZEGO DEMSKIEGO  .


 
Finisaż odbył się 24 września  2015 r.  w
Oświęcimskim Centrum Kultury .


Jesień Oświęcimska
2015
-
prezentacja premierowych  prac artystów RSTK ,,Grupa na Zamku '' na Rynku Miejskim w Oświęcimiu w trakcie Jesieni Oświęcimskiej w ramach X Pikniku Organizacji Pozarządowych  19.09.2015r

Wernisaż premierowych poplenerowych prac malarskich w ramach projektu ,, 30 lat RSTK ,,Grupa na Zamku " w Oświęcimiu " dla lokalnego społeczeństwa miasta i gminy Oświęcim . Wernisaż odbył się 7 lipca o godzinie 18:00 . Wystawa potrwa do 26.07. w OCK w Oświęcimiu.